Uncategorized

CHECKLIST DUE DILIGENCE DATA ROOM | What is a data room

Een Due Diligence Data Room is de plaats waar jouwe bedrijf kopieën plaatst betreffende de financiële, juridische en zakelijke stukken die een geschiedenis en toekomst met het bedrijf bepalen, zodat potentiële beleggers kunnen inschatten voordat zijkant een conventioneel aanbod indienen. Een ‘due diligence’-gegevensruimte ben toegankelijk voor brainloop secure dataroom potentiële kopers of investeerders na goedkeuring door het verkoper en na ondertekening van een Non Disclosure Agreement (NDA). De investeringsbankier die het verkoper vertegenwoordigt, is aansprakelijk voor de identificeren van levensvatbare kopers / investeerders, het beveiligen van ondertekende NDA’s plus het plannen van toegang tot het gegevens met de data van de due diligence-gegevens. Er bestaan twee type Due Diligence-datakamers: Traditional Due Diligence Data Rooms plus Virtual Due Diligence Data Rooms. Pro’s en Con’s van beide type dataruimtes zijn te tegenkomen op de pagina Traditional Due Diligence Data Rooms vs. Virtual Data Rooms. De aankomende pagina’s bevatten een gedetailleerde due diligence-checklist die is samengesteld uit vele jaren van M & A-projecten. Alhoewel dit dezelfde van het meest uitgebreide en uitgebreide due diligence-checklists is deze gratis met internet beschikbaar zijn, dienen u jouw advocaat en investeringsbank raadplegen, omdat zijkant waarschijnlijk dezelfde paar aanvullende suggesties moeten hebben.

virtual data room

ALGEMENE BEDRIJFSGEGEVENS DUE DILIGENCE CHECKLIST & Virtuele dataroom

  • Een lijst van elke directe of indirecte dochteronderneming van een Vennootschap.
  • Kapitalisatie van een Vennootschap dat het aantal geautoriseerde aandelen van iedere klasse alsof serie betreffende aandelenkapitaal, het aantal uitgegeven en uitstaande aandelen betreffende dergelijke aandelen en een recordbezitters met dergelijke aandelen toont. Certificaat of statuten en statuten van de bedrijf, alsof artikelen van organisatie plus operationele afspraak die met kracht is.
  • Notulen betreffende de vergaderingen van de aandeelhouders alsof leden betreffende de Vennootschap, de raad van bestuur of beslist comité daarvan, gedurende het laatste 3 jaar.
  • Allemaal overeenkomsten tussen aandeelhouders ofwel leden met de Vennootschap met betrekking tot bedrijfsvoering, eigendom of zeggenschap aangaande de Vennootschap.
  • Alle documenten die bestaan aangegaan met betrekking tot of verband houdend aan voorafgaande financieringen of aandelenemissies van een Onderneming, ingesloten, maar niet beperkt zelfs, Stock Purchase Agreements, Aandeelhoudersovereenkomsten en Registratie Rechten Afspraken.
  • Alle correspondentie en overeenkomsten tussen ofwel tussen een Vennootschap en de bestuurders of functionarissen van een Vennootschap met betrekking tot schadeloosstelling, werkgelegenheid, leningen ofwel voorschotten.
  • Voorraadboeken, magazijnboekingen plus andere voorraadadministratie van de onderneming.
  • Een lijst met opties, inkooprechten en warrants uitgegeven maar door het bedrijf met vermelding van de naam van de houder, het aantal uitgegeven opties, rechten of warrants, de toegekende datum, de optie of aankoopprijs plus de positie van een houder met het Handelsbedrijf, samen met kopieën betreffende optie-, recht- of warrantovereenkomsten.
  • Een adreslijst met een locaties betreffende alle terreinen, gebouwen plus andere verbeteringen die zijn gehuurd ofwel eigendom is van u bedrijf.

Alle materiële overheidsvergunningen, licenties of autorisaties en bijbehorende correspondentie met het bedrijf. De stijgende populariteit met virtuele dataruimten heeft geleid tot een toename met het reeks leveranciers met virtuele dataroom, wat zegt dat VDR’s niet moeilijk te treffen zijn. Toch de uitgebreide reeks opties kan leiden tot langduriger verwarring en onzekerheid aangaande de belangstelling of jullie de juiste VDR kiest voor uw bedrijf. Om ervoor erbij zorgen datgene u volledig vertrouwen hebt in de VDR van uw handelsbedrijf en volkomen gebruik kunt maken van de voordelen die het biedt. Virtuele dataruimten bestaan een integraal onderdeel geworden van M & A-transacties, omdat bureaus vinden datgene hun veel groter wordende gegevens moeten worden beheerd en gedeeld op een manier dat tijd bespaart, de efficiëntie verbetert plus de beveiliging verbetert. Doorheen de introductie tien tijdsperiode geleden, beschikken over virtuele dataruimten moeizame en papierzware due diligence processen vervangen, wat vaak resulteerde in hogere waarderingen en kortere dealcycli.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.